Ohita navigaatio

Etäopetuksesta ja vähän rehtorin näkökulmaa

Koronaviirus järjesti yhteiskunnan arjen uusiin uriin ja mullisti samalla koko koulutuskentän arjen. Etäopetukseen siirtyminen on yksi suurimmista muutoksista, mutta paljon muitakin suuren luokan asioita on ollut mietittävänä. Peruskoulunsa päättävien arviointi ja sen toteuttaminen tasa-arvoisesti on herättänyt keskustelua, kuten myös ammattiin valmistuvien tilanne, kun harjoitteluja tai näyttöjä ei ole voinut suorittaa normaalisti. Kaikkea ei voi hoitaa etänä. Vähintäänkin mielenkiintoinen tilanne on myös korkeakoulujen pääsykokeiden järjestämisen osalta.

Laajan yhteiskunnallisen keskustelun paikka on myös etä- ja lähityöntekijöiden asema tälläisessä tilanteessa. Osa ammattiryhmistä siirtyi sujuvasti kotikonttoreihin , mutta useat ammattiryhmät joutuvat käymään normaalisti töissä koronasta huolimatta. Kasvatuksen ja koulutuksen osalta tämä koskee erityisesti varhaiskasvatusta, osaa alakoulujen opettajista ja esimiehiäkin. Tässä tilanteessa on ollut helppo huomata, kuinka tärkeitä me kaikki olemme yhteiskunnan sujuvan toimimisen kannalta. Toivottavaa olisi, että tämä asia huomioitaisiin muutenkin, kuin juhlapuheissa.

Sitten otsikon mukaisiin ajatuksiin. Alakoulun rehtorin näkökulmasta työt eivät ole sisällöltään merkittävästi muuttuneet, mutta monet, erityisesti henkilöstöjohtamiseen liittyvät asiat ovat muuttuneet toisenlaisiksi. Opettajat toteuttivat omassa kunnassani etäopetukseen siirtymisen melko sujuvasti ja merkillepantavaa oli se yhteishenki ja yhteistyö, jolla vähemmän osaavia neuvottiin ja opetettiin. Tästä yhteistyöstä esimerkkinä toimivat myös Facebookin ryhmät, joissa kysellään, keskustellaan ja neuvotaan toisia enimmäkseen auttamisen ilosta  Toki etäopetuksen toteutuksessa on suuria eroja. Toinen tekee työtään enemmän ohjeistamalla kirjallisesti, kun joku toinen saattaa opettaa livenä ja opetusvideoin huomattavan osan tunneistaan. Molemmat varmasti toimivat, tärkeintä tässä tilanteessa on kuitenkin huomioida kaikki oppilaat ja pitää huolta vuorovaikutuksesta opettajan ja oppilaan välillä. Kukaan ei saa pudota kelkasta ja tarvittavien tukitoimien on käynnistyttävä välittömästi, kun tällainen uhka on ilmassa. Opettajan, rehtorin, erityisopettajan ja oppilashuollon yhteispeli korostuu ja tuen toteuttamisen haasteet erikoistilanteessa on ratkaistava.

Kriisitilannejohtaminen vaatii aina siihen ennakkoon valmistautumisen ja itse tilanteessa on pystyttävä reagoimaan nopeasti. Todellisuudessa tämän hetkinen tilanne vaatii johtamiselta enemmän ja on vaativampaa, kuin normaalissa päiväjärjestyksessä oleminen. Opettajat kysyvät neuvoa monenlaisissa asioista, kuten oppilaan arvioinnista, tuen tarpeesta, perhetilanteesta ja sen vaikutuksesta opiskeluun, lähiopetukseen siirtymisestä, tehtävien riittävästä määrästä tai opetuksen toteuttamisesta, oppilashuollon tai lastensuojelun tarpeesta ja niin edelleen. Näihin kysymyksiin pitää pystyä löytämään ratkaisut nopealla aikataululla. Samaan aikaan täytyy olla hyvin kartalla siitä, kuinka kukin opettaja työtään tekee ja millaisia vaatimuksia itselleen asettaa. Nyt jos koskaan on tärkeää huolehtia siitä, ettei yksikään opettaja sorru liiallisen työtaakan alle ja polta itseään loppuun. Erään pääluottamusmiehen hieman kyynisiä sanoja lainatakseni, kevään lopuksi ei itsensä “uhranneille” ole mitaleja jaossa.

Kokonaisuuttta ajatelleen kaikki on sujunut tähän saakka erinomaisen hyvin. Nyt alkaa kuitenkin olla se hetki, kun kodeissa aletaan olla väsyneitä ja oppilaiden vaikeudet selvitä tehtävistään korostuvat. Luultavasti seuraavien viikkojen aikana lähiopetukseen saapuvien määrä kasvaa tasaisesti, kun kotona ei enää pärjätä omien töiden ja oppilaan ohjaamisen kanssa tai oppimisen haasteet muuten kasvavat liian suuriksi. Sitä mukaa kun oppilasmäärät kasvavat ja lähiopettajien määrää pitää kasvattaa, muodostuu näiden opettajien etäopetuksensa järjestämisestä kasvavia ongelmia. Toivottavasti kaikissa kouluissa löydetään tähän toimivat ratkaisut, tuplatyötä ei kenelläkään tule teettää. Tälläisiä asioita täällä kansliassa tässä lukujärjestystyön ja rekrytointien ohessa täytyy pohtia. Onneksi näitäkin asioita voi muiden kanssa pyöritellä, eikä yksin oven takana. Voimia kaikille työhön ja arkeen, kyllä tämä tästä vielä helpottaa.

 

Antti Karetie

Tapahtumat

Tapahtuma | 22.4.2024

Joku roti -tilaisuus, OAJ pks

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 11 000