Ohita navigaatio

Edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä varhaiskasvatuksen puolesta 27.1.2023

OAJ pääkaupunkiseudun edustajat viettivät monipuolisen hetken keskustelemalla varhaiskasvatuksen tilasta, haasteista, mahdollisuuksista sekä tulevaisuudesta kansanedustaja Mari Holopaisen kanssa. Keskustelun keskiössä oli kelpoisten opettajien määrä työyksiköissä, jatkuvat muutokset henkilökunnan määrän ja toiminnan uudelleen organisointi lähes päivittäin lapsiryhmissä, joka puolestaan vaikuttaa sen vuoksi lapsen turvallisuudentunteen saavuttamisessa arjessa. Määrällisesti uusien isohkojen varhaiskasvatuksen yksiköt eivät ratkaise tätä perustavan laatuista ongelmaa.

Lisää koulutettua henkilökuntaa tarvitaan pikaisesti varhaiskasvatukseen– ei ole aikaa odotella enää! Varhaiskasvatuksen ammattihenkilöstön (opettajat ja johtajat) pysyvyyttä tulee tarkastella kriittisesti. On satsattava varhaiskasvatuksen henkilökunnan kouluttamiseen hyvin työehdoilla- ettei käy niin, että opetushenkilöstön on vain aamuisin todettava, etteivät he enää voi ottaa lisää lapsia päiväkoteihin, kun henkilökuntaa ei ole.

Ulkomailta tulevat yksityiset rekrytyönantajat ovat myös valppaana palkkaamaan varhaiskasvatuksen ammattitaitoisia osaajia hyvillä työehdoilla. Onko Suomella varaa menettää varhaiskasvatuksen osaamista?

Maailman tärkein työ on pienten lasten opettajuus. Rahalla tehdään arvovalintoja lasten tulevaisuuden puolesta. Mielestämme henkilökunnan pitovoimaan on satsattava, jotta laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus kantaa tulevaan ja turvaa lasten tulevaisuuden. Päätöksenteot vaativat pysähtymistä päättäjiltä lasten hyvinvoinnin turvaamiseen.

OAJ pääakupunkiseudun alueyhdistys mukana vaikuttamistyössä Educamessuilla 2023.

Tapahtumat

Tapahtuma | 22.4.2024

Joku roti -tilaisuus, OAJ pks

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 11 000