Ohita navigaatio

Kestävän kehityksen koulutus ICT-opettajille

Hanke kouluttaa ICT-opettajia kestävästä digitalisaatiosta ja luo aihepiiristä koulutuskokonaisuuden kehikon opetuksen suunnittelun tueksi.

TIEKEn koordinoima GreenICTComp-hanke kuroo umpeen osaamisvajetta, joka 3. asteen ICT-alan opinnot aloittavien kestävysosaamisessa on tunnistettu. Hankkeen tuloksena ICT-opettajat ymmärtävät oman opetusalansa kestävyysvaikutukset ja pystyvät opettamaan kestävästä ICT:stä toisella asteella, peruskoulussa tai vapaan sivistystyön piirissä uusia teknologioita hyödyntäen.

GreenICTComp-hanke toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja LUT-yliopiston kanssa, ja sitä rahoittaa Opetushallitus.

Koulutukset alkavat 17.10.2023
Koulutukset ovat maksuttomia verkkokoulutuksia.

Lisää tietoa koulutuksesta: https://tieke.fi/hankkeet/greenictcomp-kestavaa-kehitysta-ict-opettajille/

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 11 000