Ohita navigaatio
< Kaikki tapahtumat

OAJ Pääkaupunkiseudun kevätkokous 2021

OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 29.4.2021 Teams-kokouksena.

 

Sääntöjemme 12 § mukaan kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille sähköpostitse lähetettävillä kutsukirjeillä. Tämä kokouskutsu on lähetetty 9.4.2021.

Klo 17.50 – 18.00             Verkkoyhteyksien tarkistaminen/ kirjautuminen Teamsiin

Klo 18.00                           Kevätkokous

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 § määräämät asiat eli hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta, tilintarkastajan kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Sääntöjen 10 § mukaan kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa sataa (100) jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsentä kohti.

Liitteessä on paikallisyhdistysten (ja niiden alayhdistysten) sekä muiden jäsenyhdistysten jäsenmäärät (OAJ:n tilasto 1/2019). Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat, joilla kullakin on kokouksessa yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle (sääntöjen 17 §). Paikallisyhdistykset ja jäsenyhdistykset antavat virallisille edustajille valtakirjan. Pyydämme yhdistyksiä käyttämään tämän mallin mukaisia valtakirjoja/ Teams-ilmoittautumisen yhteydessä kysytään tietoa osallistumisesta valtakirjalla.

Ilmoittautuminen 16.4-25.4.2021

Kevätkokous

(teams-linkki lähetetään osallistujille muutamaa päivää ennen kokousta)

 

Kokousmateriaali: Kokouksen asialista, hallituksen laatima toimintakertomusesitys vuodelta 2020 ja tilinpäätös kalenterivuodelta 2020.

Kokousjärjestelyihin liittyen lisätiedustelut puheenjohtajalta.

 

TERVETULOA!

OAJ Pääkaupunkiseutu ry: n hallitus

Ulla Jauhiainen, puheenjohtaja

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat:

I   K o k o u k s e n   j ä r j e s t ä y t y m i n e n

1.                     Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2.                     Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.

3.                     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.                     Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

II  V a r s i n a i s e t   k o k o u s a s i a t

5.                     Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta.

6.                     Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7.                     Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat.