Ohita navigaatio

Edunvalvontaa SuomiAreenassa 2022

OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen työvaliokunta piti kesäseminaaria Porissa SuomiAreenan yhteydessä. Olimme jo etukäteen ottaneet yhteyttä alueemme kansanedustajiin ja sopineet tapaamisia heidän kanssaan. Tapasimme vantaalaisia kansanedustajia Jussi Saramo sekä Antti Lindtman sekä espoolaisia kansanedustajia Inka Hopsu sekä Mia Laiho.

Keskustelimme opettajien työssäjaksamisesta, työuupumuksesta sekä opettajien halusta vaihtaa alaa. Varsinkin pääkaupunkiseudulla S2-oppilaiden lukumäärä kasvaa huomattavan nopeasti. Nyt olisikin syytä varmistaa, että koulupudokkaiden määrä ei nouse kielitaidon puutteesta johtuen. Ammatillisella puolella tulee varmistaa, että oppilaiden kielitaito on riittävä, kun he siirtyvät työelämään. Opettajarekisteri on eduskunnassa valmistelussa. Eduskunnan syyskauden alettua Inka Hopsu lupasi ottaa selvää, mikä opettajarekisterin tilanne on tällä hetkellä. OAJ on ajanut opettajarekisteriä jo pitkään. Sen avulla saamme täsmällistä, luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa yhdestä paikasta sekä se mahdollistaa ennakoinnin opettajakoulutustarpeista, tukee opettajankoulutuksen ja opettajien osaamisen kehittämistä sekä kerää tietoa opettajien uraliikkuvuudesta. Nostimme esille myös huomion, että varhaiskasvatus ei ole mukana opettajarekisterin ensivaiheessa. Toivomme, että tilanne saadaan korjattua.

Antti Lindtman mainitsi alustavasti, että SDP julkistaa elokuun puoluekokouksessaan eduskuntavaaliteemojaan ja siellä opetuksen ja koulutuksen osalta erityisesti perusopetus nousee selvästi esille.  Tapaamiset SuomiAreenan yhteydessä olivat erittäin tärkeitä, sillä tällä hetkellä julkinen keskustelu keskittyy lähinnä SOTE-alan kysymyksiin. Tapaamisilla halusimme nostaa ajankohtaiset opetuksen ja koulutuksen asiat kansanedustajien tietoisuuteen. Keskusteluissa nostimme esille myös huolen pääkaupunkiseudun valtavasta varhaiskasvatuksen opettajapulasta.

Alueyhdistyksien välisen yhteistyön kannalla SuomiAreena on myös erityisen tärkeä. OAJ Satakunnan alueyhdistys järjesti iltatilaisuuden, jonne oli kutsuttuna muiden alueyhdistyksien edustajia. Paikalla oli OAJ Satakunnan edustajien lisäksi edustajia OAJ Pirkanmaalta, OAJ Pohjanmaalta, OAJ Uusimaalta sekä OAJ Pääkaupunkiseudulta. Tilaisuudessa puheenvuoron käytti OAJ puheenjohtaja Katariina Murto. Suurkiitos OAJ Satakunnalle tilaisuuden järjestämisestä!

Tapahtumat

Tapahtuma | 22.4.2024

Joku roti -tilaisuus, OAJ pks

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 11 000