Ohita navigaatio

Kuntavaaliwebinaari 6.4.2021

OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen YSI-jaoston pj Antti Karetie, OAO-jaoston pj Toivo Heikkilä ja  alueasiantuntija Antti Piiroinen järjestivät ti 6.4.2021 webinaarin ”Oppivelvollisuuden laajentaminen ja kuntavaalipaneeli” vantaalaisille opettajille ja kuntavaaliehdokkaille. Webinaarin alustajina toimivat OAJ:n erityisasiantuntijat Tuomo Laakso ja Pauliina Viitamies. Kuntavaalipaneeliin osallistuivat vantaalaiset kuntavaaliehdokkaat Marita Knevel, Ulla Kaukola ja Maija Rautavaara.

Marita Knevel:
”Olen periaattessa oppivelvollisuusiän pidentämisen puolella. Suunnittelu- ja toteutustyö täytyy saada tehdä rauhassa ja hyvin. Tässä täytyy ehdottomasti edetä nuori edellä, ja tarvittaessa on pystyttävä tarjoamaan hyvinkin räätälöityä ja motivoivaa tukea, jotta onnistumme. Nuoren kokonaisvaltainen hyvinvointi tärkeää. Nuorista on pidettävä huolta, ja suorituspainetta vähennettävä niin lukioissa kuin ammatillisessa koulutuksessa. Kaikkea jo hyvää vahvistettakoon, ja sitä, mikä ontuu parannettakoon. Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään.”

Ulla Kaukola:
”Vantaan osalta oppivelvollisuuden laajentaminen etenee hyvin ja näyttää siltä, että rahat riittävät hankintoihin. Suhtaudun oppivelvollisuuden laajentamiseen erittäin myönteisesti. Suomessa noin 15 % ikäluokasta jää pelkän peruskoulun varaan ja ilman toisen asteen tutkintoa. Se, joka vastustaa oppivelvollisuuden laajentamista, hyväksyy sen, että nuorella on oikeus lopettaa koulu 15-vuotiaana. Pelkän peruskoulun suorittaneiden työllisyysaste on 45 %, toisen asteen suorittaneilla se on jo 70 %.”Yhteiskunnalla on nyt velvoite huolehtia jokaisen nuoren koulupolusta myös yläkoulun jälkeen, nuorta ei voi jättää selviytymään yksin. Oppivelvollisuuden laajentaminen pitää sisällään myös paljon muita tukitoimia: opinto-ohjausta vahvistetaan ja nivelvaiheisiin panostetaan.”

Maija Rautavaara:
”Oppivelvollisuuden laajentaminen ja sen yhteydessä tapahtuvat lakimuutokset toisen asteen koulutuksessa on tärkeä ja tervetullut uudistus. Se luo kuitenkin kunnille suuret taloudelliset paineet ja asettaa oppilaitokset uusien vastuiden eteen. Uudistuksen toteutus vaatii valtavasti rahaa, aikaa, osaamista ja henkilöstöä. Pelkkä velvoite ei pidä elokuusta alkaen koulussa niitä opiskelijoita, jotka ovat vaarassa pudota.”

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 11 000