Ohita navigaatio

Tiedottajakoulutus ke 23.10.2019, klo 17.30 - 19.30

Koulutus suunnattu erityisesti yhdistysten tiedottajille.

Koulutuksen sisältönä yhdistyksen viestinnän perusasioita, viestinnän kanavia ja viestinnän välineitä. Kouluttaja peilaa aiheissa osallistujien kokemuksia.

Katso lisätietoja.

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 11 000